Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Schoorsteenwinkel BV heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

Schoorsteenwinkel BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Schoorsteenwinkel BV geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website/webshop van Schoorsteenwinkel BV of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van Schoorsteenwinkel BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Algemeen
Het is niet toegestaan deze site te framen. Schoorsteeenwinkel BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden danwel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Schoorsteenwinkel BV, zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Voor alle aanbiedingen geldt tevens onder voorbehoud van typefouten. Wij besteden grote zorg aan onze webshop, wij sluiten echter niet uit dat op enig moment kachels of andere materialen niet meer leverbaar zijn doordat bijvoorbeeld de fabrikant een bepaald model uit productie heeft genomen. Ook aan – via de webwinkel bestelde en betaalde orders – kan hier door overmacht geen verplichting tot levering ontstaan. In overleg kan een vervangend artikel worden besteld of het betaalde bedrag terug gestort. zie ook algemene voorwaarden

0
Je bestellijst is nog leeg!

Het lijkt er op dat je nog niks in op je bestellijst heb staan.

Bekijken producten